Karlskrona - Trossörunt Karlskrona - Saltörunt
Karlskrona - NättrabyånKarlskrona - Verkö runt
Karlskrona - Trummenäs Karlskrona - Tjurkö runt
Karlskrona - Aspö runtKarlskrona - Kungsholmen - Aspö
Karlskrona - Tjurkö SödraKarlskrona - Ronneby
Godnatt - Kobebus - RosslöKarlskrona - Danmarksfjärden runt

Karlskrona - Trossörunt
Beskrivning:Normal brukar jag starta på Eskimå å Långa norra udde, denna turen går via borgmästarefjärden vidare via Saltösund och fiskehamnen ut söder om Trossö. Tänk bara på att inte ligga för närma då stora delar av södra sidan av Trossö är avspärrat pga. militären och Karlskronavarvet. Vid nordliga vindar är detta en trevlig tur men kan vara besvärligare vid sydliga resp om det är mycket båt trafik. Mitt på ön så ser du en av de längsta träbyggnaderna i Sverige där man tidigare gjorde rep, därav namnet, repslagarbanan. Vidare så skall man se upp men vågskvallet från både Aspö färjan och Polen färjan. Man kan ta både den västra resp. östra sidan av Stumholmen som var militär tills tidigt 80-tal. Vidare tar man sig förbi Karlskrona handelshamn in mot småbåtshamnen och hem igen. 10 km
Utgångspunkt:1486265; 6228171
 Karta
 
Karlskrona - Saltörunt
Beskrivning: 8 km. Start Långbadplats eller Eskimå på den andra sidan ön, där det finns även möjlighet att hyra kajaker på Eskimå. Men man kan börja på flera ställen i staden. Ofta kallas denna för propaganda turen då man passera flera populära områden i staden för sommargrillare. Antingen tar man den medurs eller moturs beroende på vindar resp. solen. Man följer öarna in mot staden söder ut och när man inte kan komma så mycket längre så tar man innan för eller utanför stakholmen (om man tar innan för var försiktig precis ved den lilla bron så ligger fåglar ofta på ägg) Vidare mellan Ekholmen och Björkholmen ut i Saltö sund. Därefter tar man västerut rund Saltö södra sund. Har kan vågor vara lite konstiga oavsett vindar.

Följ öarna norrut förbi Saltö badplats, Karlskrona SegelSkap och Dragsö camping. När man passerat Dragsö norra udde så kan man både fortsätta ut med öarna eller göra en avstickare via öarna in mot Långö om man har lust. Både håller kommer ut vid Långö badplats igen.

Utgångspunkt: 1486265; 6228171
 

Karta

 
Karlskrona—Nättrabyån
Beskrivning: 14,5 km, turen går först norrut för att få kortare passager över mot Sjuhalla udde och vidare mot Nättrabyåns mynning. Utanför Sjuhallar förkommer ofta en del vågor och ligger lite oskyddat. Bara man kommer upp kot sundet, där isen är svag varje vinter då det ofta är lite strömt där. Ner mot Nättrabyånsmynning så är en lugn passage, dock kan man alltid möte Axel, turbåten från Karlskrona som går in i ån. I mynningen av ån ligger en båtklubb så sista biten är det ofta mycket trafik. Väl inne i ån är det alltid lugnt och varma dagar så är skuggan där skön. Vändning i ån görs lämpligtvis vid kyrkan ca 2 km upp. Det går att komma ytterligare några hundrameter men ger inte så mycket. Denna å del är mycket fin och naturskön. Väl ute så fortsätter jag vidare söderut via en del öar för att hamna utmed Saltö igen där jag dra vidare in i Saltösund för att fortsätta vidare förbi Brändaholm och Dragsö camping. Vidare via sundet ner mot långa badplats och åter tillbaka igen till Eskimå.
Utgångspunkt:1486265; 6228171
 Karta
  
Karlskrona Verkö runt
Beskrivning: 15 km som kan kortas genom att svänga av redan mellan Verkö och Hästö. Trevlig tur som dock kan ha förrädiska vågor både utanför gästhamnen så väl som utan för hamnen på Verkö där de större färjorna kan lägga till. Under högsommar är det frekvent med båtar här som far åt alla olika håll. Turen kan tar både medurs så väl som moturs. Om man tar den medurs så har du en fin inomskärs tur in mot tunnlarna vid infarten för att sedan få lite kanal ut mot Lyckebyfjärden. Sväng söderut eller fortsätt mot bron mot Verkö. Efter bron viker man vidare söderut. Efter ca 1500 m så kan det börja blåsa lite mer samt gå lite högre vågor då det kan friska ifrån fjärden utanför Karlskrona.
Utgångspunkt:1486275 ; 6228170
 Karta
  
Karlskrona—Trummenäs
Beskrivning: Denna 16,5 km långa tur kan påbörjas både i Karlskrona och i Trummenäs, både ställerna har bra parkeringsmöjligheter. I Trummenäs slutar man vid campingen. Vägen från Karlskrona Långa och Trummenäs kan göras på flera sätt men i denna tur tar jag norrut in mot Sunna kanal som delar av Karlskrona med fastlandet. Jag tar vidare mot bron som förbinder Verkö med fastlandet. Vid hårdare väder så kommer man sedan fram till mest kritiska passagen utan för Knösö. Sundet mellan Knösö och Säljö är smalt med höga bergssidor på båda sidor. Häl i höjd med norra udden av Säljö så paddlar man vidare mot sydöst. Några smala sund i en naturskön miljö så kommer man ut på havet igen och efter ytterligare någon kilometer så är man framme i Trummenäs. Om vädret tillåter så kan man gå direkt in mot Karlskrona och söder om Hästö men denna vägen tycker jag inte är lika fin.
Utgångspunkt:1486202; 6228207 alt. 1495203; 6225814
 Karta
  
Karlskrona-Aspö-Kungsholmen
Beskrivning: En tur för mycket lugna dagar då den är exponerad för vind och vågor. Jag utgår från Eskimå på Långö men fler platser finns. Man går ut via Saltöhamn eller utanför öarna, vidare mot öarna söder om Saltö, Tvillingskär, Högholmarna, Kurrholmarna och förbi "Godmorgon". Sedan kommer ett längre parti med öppet vatten innan man kommer ut till Aspö. Jag följer Aspös strandlinje österut till Drottningskär där jag väljer att gå över gattet. Det är kortast här men nu kan östersjöns vågor alt dyningar påverka dig betydligt. Mitt i gatten finns en fyr och väster om denna är det upplagt ett rev för att minska möjligheten att komma in i Karlskrona utan att bli sedd. (Ubåtsskyddet på 80 talet). Tyvärr får du inte gå iland på Kungsholmen de den fortfarande är militär inrättning och även med i Karlskronas världsarv. Har du varit ute tidigt så skall nog havs brisen komma nu och du får med vind hem. Följ Tjukös strand norrut och gå in i de vikar som passar. När du till slut kommer till norra udden, 2-3km, så kan du Ö-hoppa för att slippa för stora öppna passager, då det kan passera ganska så mycket båtar här en fin sommardag. En väg hem är via Äspeskär och Kurrholmarna, men det finns ett antal små skär här emellan. När du kommit till Kurrholmarna så är du i höjd med Stumholmen och nästan hemma. Passera öster om Mjölnarholmen och sedan vidare in i gästhamnen och via tunneln till Långö igen. Ca 22,5 km blir det total. 

OBS: Tänk på att Aspöfärjan kommer förbi er och den drar alltid upp mycket vatten och inte visar hänsyn.

Utgångspunkt:1486275 ; 6228170
 Karta
  
Karlskrona-Tjurkö runt
Beskrivning: Start från Eskimå och ut via Långa sund och Gästhamnen söderut. Från handelshamnen så sneddar man mot Tjurkö norra udde via ett antal mindre öar som många har militär historia från 1900 talet men även lite in på 2000 talet. Inga passager är över 1 km så även med lite vind kan det fungera. Väl ute på udden kan man välja vilket håll man vill ta med- eller moturs. Om man tar det moturs så fortsätter man mot Kungsholmsfort på västra sidan av ön och om man är uppmärksam så får man se den tragiska miljöförstöringen i en "modernare" skepsskyrkogård. ägen säger att de skall renoveras, men det tror ingen på. till slut efter totalt 10 km kommer man upp till kungsholmsfort vilken man kan ta både på insidan och utsidan för att sedan ta österut utmed Tjurkö. Denna öns sydsida skiljer sig betydligt åt från andra öars sydsidor. Här finns även en större fortfarande avstäng område, då det är övningaplatser för försvaret fortfarande. Efter ytter ligare ett tag så börjar man paddla norrut och efter någon kilometer så passera man bron mellan Tjurkö och Sturkö. Video övervakningen från kalla krigets dagar kan ev fortfarande ses. Här var det full kontroll på alla fordon ovan och under ytan på 80 talet. från bron upp till nordspätsen är det ca 3 km. Även denna ön har ett stort militär historiskt inslag från 1900 talet men har även haft ett större stenbrott som var en betydande arbetsplats under början av 1900 talet.. hemvägen är den samma som utvägen men vissa variationer kan göras. Turen är på 23,7 km då man åter igen komemr till Eskimås brygga. 

OBS: Tänk på att Aspöfärjan kommer förbi er och den drar alltid upp mycket vatten och inte visar hänsyn.

Utgångspunkt:1486265; 6228171
 Karta
  

Karlskrona - Aspö runt

Beskrivning: Start från Kajakklubben Eskimå och denna gången runt Långö norra udde för att direkt därefter ta sig söderut mot Borgmästarfjärden och Saltösund. via öar ut mot "Godmorgon" det gamla fortet som aldrig togs i drift, en del i världsarvet för att sedan tar ett längre hopp mot nordvästra udden av Aspö. Denna militära ö med så mycket militär historia under hela 1900 talet. Även hemvisst för KA museet (KustArtelleri). Efter 11 km så är man uppe vid Aspö sydkust. Väst sidan är lång och stenig. Sydkusten är ca 2 km och håll ut där då alla sydsidor i skärgården har stora stenar runt kusten och en bit ut som resultat efter inlandsisen. efter ytterligare 2,5 km så kommer valet om man skall ta sig över Karlskrona gatt, inlopp och gå emot Kungsholmsfort. Tänk även på att turen är vindkänslig då det är öppet vatten till Tyskland utanför Aspö. Själv tar jag mig över då Polen färjan eller några andra större båtar syns på min "radar". (Obs man syns inte så bra på öppen vatten) Båtarna är begränsade här ute och farleden är inte så bred som man kan tro. Fyren i mitten visar var farleden slutar, på andra sidan är det ett utlaggt rev (flera båtar har inte läst sjökortet och gått på under årens lopp) Efter en del kryssande utanför den militära installationen/fortet Kungsholmen (man kommer igenom vågbrytarna) som kan besökas men hjälp av arrangerade turer och endast då (då den är fortfarande i drift av Svensk militär) Efter detta följer man Tjurkö norrut tills man kommer till öbandet som förbinder Tjurkö nordvästra udde och Trossö  som ett glest pärlband (ingen passage över 1 km) Väl inne så är man i skydd för de flesta väder och går hem via handelshamnen och gästhamnen, vidare in mot Långö sund och Eskimå igen efter drygt 25 km. Turen är väder känslig och man skall vara försiktig då man är utomskärs. 

OBS: Tänk på att Aspöfärjan kommer förbi er och den drar alltid upp mycket vatten och inte visar hänsyn.

Utgångspunkt:1486265; 6228171
 Karta
  
Karlskrona - Tjurkö Södra
Beskrivning: Se Tjurkö runt
Utgångspunkt:1486265; 6228171
 Karta (kommer framöver)
  
Karlskrona - Ronneby
Beskrivning: Återigen startar jag från kajakklubben Eskimås brygga (beroende på att jag har kajaken där) och går söderut mot Borgmästarefjärden och Saltösund. Rund Saltö södra udde är vågorna alltid lite märkliga då brygger och vindar möts där samtidigt som många båtar passera i olika riktningar där större delen av tiden under sommarmånaderna. Därefter tar man ca 260 grader i nästan 7 km till Hassöbron om vädret är bra. Annars kan man ta via sundet mellan Dragsö och Salto och tar en mindre exponerad tur men mer natursjön väg som dock är ca 2 km längre via Haglö mm. Väl ute vid Hasslöbron så har vi snart kommit halvägs. 1,5 km sydväst om bron så finns det ett bra paus ställe på en obebyggd lite ö, men pausen går även att ta tidigare så som på Tromtö eller lite mer norrut efter bron (dvs rakt väster om bron). Efter en paus fortsätter nu turen västerut via mindre öar mot Gö. Gö är ofta det kritiska i denna turen då vågor byggs upp där. Första biten kan man ta via Listerby skärgård men till slut måste man ut. Denna dagen var det mycket lungt så det var inga som hellst problem men det är inte ofta det är som denna dagen. (så en varning för dessa vatten; det sägs att vågsurfare kan surfa här ibland) Framme vid Gö så kommer en del klippor och vi börjar dra oss norrut mor Ronneby skärgård. Vi drar oss ända in till Å mynningen innan vi kör mot ekenäs och dess camping där en välförtjänt bad väntar oss samt hemtransporten till Karlskrona. Turen är 29 km och kräver bra väder om man inte är erfaren eller mycker erfaren paddlare.
Utgångspunkt:1486265; 6228171 alt Ronneby (N56,1713, E15,2796)
 Karta
  
Godnatt - Kobebus - Rosslö
Beskrivning: Start från Eskimås brygga på Långö och börja med att paddla söderut mot gästhamnen. Fortsätter förbi handelshamnen och mot Stumholmskanalen, passar er för Aspöfärjan. Efter kanalen så fortsätt söderut och ligg utanför försvarets gula bojar som markera skyddsobjektet.  höjd med Getskär så tar man steget och glider över till Godnatt, där finns alltid lite skydd. vik nu av västerut och ta sikte på första bästa ö och sedan vidare mot Kobebus (sägs delvis vara ihållig). Nu kan man välja att ta söder eller norr om öarna Enhörningen, Högholmarna, Bergaholmen, Tvillingskären, Alleskär och vidare mot Rollsö och Varö och in i Kopparrännan. Om man vill öka på turen så är en rund ut till Kurrholmarna och Smörpundsholmarna. Dessa många småöar är ett mysigt runda en fin dag men vid hård vind kan det vara besvärligt att komma dit. Väl i Kopparrännan så fortsätter man norrut, och runda svinön för att ta vänster runt Björkholmen och sedan är man redan framm vid badplatsen vid Nötholmen/Nättraby. Efter nötholmen så tar man österut via Ramsö och Danmarksfjärden direkt tillbaka eller via Ljungsgär och Stora Andön. Denna turen är 17 km och tar ca 3 h i god fart.

Turen kan även självklart tas det andra hållet ochså om vinden är bättre för det hållet.

Utgångspunkt:1486265; 6228171
 Karta
  
Karlskrona - Danmarksfjärden runt
Beskrivning: ca 11 km och påbörjas vid Eskimå och går att ta i båda riktningarna beroende på lämplighet och intresse.

F¨ån Eskimå drar man norrut och in vi St Andön, via Västra Mark och sneddar över mot Sjönstaviks badplats. Förtsätter norrut ända in i viken mot fd miloverkstaden. Väl inne så går man över till Västra sidan och kör söderut in i vikarna och viken in vid Korpnabben som har fin raskplats om så önskas. In vis Skärva som skyltar mellan träden när man har kommit in i viken. Glider för bi villorna vid Sjuhallar för att fortsätta norrut eller om man vill förlänga rundan så tar man en extra runda runt Ramsö, men annars viker av mot ön mellan Ramsö och Dragsö som heter Danmark.När man är framme vid Dragsö norra udde så drar man norrut och tillbaka till startpunkten. 

Utgångspunkt:1486265; 6228171
 Karta
  
  
  

 

Anpassad sökning